Innledninger mm fra det faglige seminaret om EU og EØS 21. mars

Her finner du innledningene:

Gunnar Rutle, leder Hordaland Nei til EU: Hvorfor fikk vi EØS-avtalen?

Lars johnsen 1

Lars M. Johnsen, leder Norsk Transportarbeiderforbund: Innledning om EØS sin innvirkning på arbeidslivet

Asbjørn Wahl 1

Asbjørn Wahl, spesialrådgiver i – og tidligere leder av For Velferdsstaten: Innledning om Om EU – EØS og velferdsstaten

Jan olav Andersen 1

Jan Olav Andersen, leder EL&IT forbundet snakket om hva som er alternativene til EØS.

Her har vi ikke innledningen, men her følger en del materiale som tar opp det han var inne på:

Jan Olav Andersen nevnte i sin innledning ulike rapporter om Norges EØS-samarbeid:

Han nevnte rapporten alternativer til dagens EØS-avtale. Den, sammen med mye annet interessant materiale, kan lastes ned fra denne siden

Han nevnte en Menonrapport: Norge og EØS – Handelsmønstere og rammer for samhandel i EØS-avtalen: Norge og EØS. Kan lastes ned her

Jeg vil også henvise til denne nettsiden:

Det kan også være interessant å se på St.prp. nr. 100 (1991-92): Om samtykke til ratifikasion av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), undertegnet i Oporto 2. mai 1992

salen bakfra

%d bloggarar likar dette: