24. August – stort åpent møte om EU og EØS

Vi har invitert de politiske partiene til å diskutere Norges forhold til EU og særlig til EØS. Bergen Offentlige Bibliotek kl. 1800

Møtestedet er endret. Det blir i Noterommet i 2. etg. Tidligere er det informert om at det skulle være i auditoriet i kjelleren

Vi tror det blir et spennende møte. Vi har utfordret partiene med følgende:

Bakgrunn:

Mens en ny norsk søknad om EU-medlemskap neppe er aktuelt i overskuelig framtid, reises spørsmålet om EØS-avtalen griper for sterk inn i det norske folkestyret av stadig flere. Kravet om å si opp eller reforhandle EØS-avtalen står sterkere i fagbevegelsen enn noen gang siden avtalen trådte i kraft i 1994. Framstående jurister stiller seg kritiske til suverenitetsavståelsen som EØS-avtalen medfører, og hevder at dette er grunnlovsstridig. Brexit har også aktualisert spørsmålet om Norge bør finne en annen og mindre inngripende måte å ordne sitt forhold til EU.

På møtet ønsker vi å debattere følgende tema, delt opp i to hovedbolker:

Tema:

Punkt 1: EØS-avtalen og alternativer til EØS

  • Brexit krever at også Norge tenker annerledes i forhold til Storbritannia og i forhold til EØS-avtalen. Bør vi vurdere alternativer til avtalen? Hva med frihandelsavtalen fra 1973 som fortsatt gjelder hvis EØS-avtalen sies opp?
  • Hva er deres syn på en folkeavstemming om EØS?

Punkt 2: Demokrati, selvråderett, folkestyre og suverenitet under EØS

  • Hvorfor skal Norge som en suveren stat underlegge seg overnasjonal styring som en del av en handelsavtale? Er vi ikke i stand til å styre selv?
  • Er det greit at norske domstoler er underlagt overnasjonale domsmyndigheter? Jfr. høyesterettsdommen i Holshipsaken og ESAs omkamp om høyesterettsdommen i verftssaken.
  • Hva skjer med den norske modellen under EØS?
  • Er det saker eller direktiv som Norge bør reservere seg mot? F. eks. Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?

Legg att eit svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

%d bloggarar likar dette: